Programme <

 • Robert T. Tally Jr. (Texas State University)
  • «The Poetics of the Boundary: Space, Ideology, Critique»
  • Webpage.
  • Video conference.
 • Alessandro Scafi (The Warburg Institute)
  • «A New Road to the Past: The History of Cartography in the Age of Space»
  • More information.
 • Joan Nogué (Universitat de Girona)
 • Marilar Aleixandre (Universidade de Santiago de Compostela)
  • «As focas teñen ollos de muller, as deusas ollos de vaca: Identificación animal na poesía nun continuo humano-non humano». More information.
  • Webpage.
 • Federico López Silvestre (Universidade de Santiago de Compostela)
  • «Nuestro destino nunca es un lugar».
  • Webpage.
 • Manuela Palacios, Margarita Estévez-Sáa, María Xesús Nogueira e Ana Acuña (Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo)
  • «Ecofictions between Galicia and Ireland / Ecoficcións entre Galicia e Irlanda». More information.
   • Margarita Estévez Saá (USC): «Alice Taylor’s and Sara Baume’s Ethics and Aesthetics of Eco-Caring»
   • Ana Acuña (UVigo) «Discursos sobre a desposesión do espazo agrario na literatura galega. Un achegamento / Discourses on the Dispossession of Agrarian Space in Galician Literature. A Proposal»
   • María Xesús Nogueira (USC): «A natureza agredida na poesía galega actual / Ravaged Nature in Today’s Galician Poetry»
  • IRGAL.
 • Andrea Serodio (Museo de Man), Carmen Hermo (artista) e César Domínguez (Universidade de Santiago de Compostela)