Nombre / Name
Apellidos / Surname
Identify document.
Title of the comunication, without " ", ' ' or «».

Se non pode subilo, envíeo por correo a congreso@aepocadoespazo.info / If you cannot upload now, send it to congreso@aepocadoespazo.info

Revise correctamente os datos introducidos. Non nos responsabilizamos dos problemas que puidera ocasionar a incorrecta introdución da información.
Check the data entered correctly. We are not responsible for any problems that may result in the incorrect introduction of the information.