Nombre / Name
Apellidos / Surname
Identify document. If you don't have one or you don't need this information to appear in your certify, write a X.
Universidade de Santiago de Compostela: PhD Students / Estudiantes de doctorado

Se non pode subilo, envíeo por correo a congreso@aepocadoespazo.info / If you cannot upload now, send it to congreso@aepocadoespazo.info

Revise correctamente os datos introducidos. Non nos responsabilizamos dos problemas que puidera ocasionar a incorrecta introdución da información.
Check the data entered correctly. We are not responsible for any problems that may result in the incorrect introduction of the information.